Главная >  Нормативны 

 

Перспективи розвитку малої гідро. За природнокліматичними умовами Житомирська область належить до регіонів, де розвиток малої гідроенергетики можливий і доцільний. Середньорічний ресурс водостоку області становить приблизно 2,8 кубічних кілометрів. Проте річки області характеризуються малою швидкістю водостоку. Більшість річок має швидкість водостоку 10-20 м /сек. і тільки на річках Случ та Тетерів, на межі з Хмельницькою та Київською областями швидкість водостоку складає 30 м /сек .

 

1.Характеристика гідроенергетичного потенціалу області .

 

Перепади рельєфу в зоні, прилеглій до рік (особливо на виході річок Тетерів і Случ), дуже малі. Тому спорудження малих ГЕС потужністю 1000 кВт є недоцільним через можливе затоплення великих площ сільськогосподарських угідь.

 

Згідно з обстеженням, проведеним Харківським НДІ „Укргідропроект , загальний річний гідроенергетичний потенціал усіх річок дорівнює 336 млн. кВт/год. При цьому середня потужність, яка може бути отримана, становить 75 МВт (час використання потужності 4500 год за рік).

 

У разі використання гідротурбін, розрахованих на напір 3-30 м /сек, технічний ресурс за потужністю можна оцінити величиною 34000 кВт. Така потужність забезпечить річне виробництво майже 150 млн. кВт/год електроенергії, становить приблизно 5 відсотків електроспоживання області за рік.

 

Отже в області з економічної точки тору доцільним с створення об'єктів малої гідроенергетики з встановленою потужністю до 1000 кВт.

 

Науково-технічний та виробничий потенціал малої гідроенергетики.

 

Будівництво малих ГЕС доцільно проводити в басейнах річок Случ, Тетерів, Уж, Жерев, Гнилоп’ять, Уборть, Бистріївка, Гуйва, Ірша та інші.

 

Достатній для проведення відновлення та будівництва об'єктів малої гідроенергетики виробничий потенціал та обслуговуючий персонал сконцентровані в ВАТ „Облагропроменерго , яке за умови налагодженої співпраці з ВАТ „Турбоатом щодо поставок обладнання, спроможне виконати роль генерального підрядника робіт та в майбутньому організувати експлуатацію малих ГЕС на умовах довгострокової оренди.

 

Значний досвід в проектуванні гідроелектростанцій, розробки конструкцій гідротурбінного обладнання, дослідження гідроенергетичного потенціалу малих річок, розв'язання водогосподарських та екологічних проблем при будівництві гідроелектростанцій, підготовки інженерних кадрів для гідроенергетики мають такі організації: ВАТ „Укргідропроект , ВАТ «Турбоатом». НВО «Електротяжмаш».

 

Повне використання гідравлічного потенціалу області для виробництва електроенергії може бути реалізоване тільки в разі забезпечення економічної ефективності та конкурентоспроможності малої гідроенергетики області. Ці вимоги можуть бути забезпечені за рахунок використання високоефективних турбін та автоматизованих систем управління (АСУ) роботою (МГЕС).

 

Технічні та економічні передумови розвитку малої гідроенергетики.

 

- обстеження басейнів рік з метою уточнення водних кадастрів як вихідних даних для обґрунтування будівництва потужностей;

 

Створення малої гідроенергетики області необхідно проводити за такими основними етапами:

 

- спорудження пілотних малих ГЕС.

 

- розробка проектів комплексного зарегулювання стоків річок та
будівництва МГЕС області;

 

- використання вітчизняних гідротурбін виробництва
ВАТ „Турбоатом , яке розробило досить широкий їх типорозмірний ряд;

 

При створенні малої гідроенергетики з технічної, економічної та соціальної точок зору необхідно базуватись на таких основних засадах:

 

- використання власних трудових ресурсів як на етапі спорудження,
так і в процесі експлуатації МГЕС.

 

- оснащення МГЕС сучасними системами автоматизованого
управління з метою зниження виробничих витрат;

 

При готовому напірному фронті (існуючі водойми) витрати на будівництво зменшуються на 30-40 %. Використання простих турбін на базі елементів серійних насосів знижує вартість турбінного обладнаним на 20-30 %.

 

Обґрунтування доцільності створення об'єктів малої гідроенергетики повинно враховувати економічні, соціальні та екологічні фактори.Згідно із зарубіжними даними структура витрат при спорудженні малих ГЕС в нових створах становить: гідроспоруди та будівлі - 45-50%, основне обладнання - 25-35 %, засоби автоматизації та регулювання -15%; затрати на інфраструктуру територій - 5-10%.

 

За результатами обстеження найбільш доцільними та першочерговими місцями будівництва, відновлення та реконструкції малих ГЕС в області пропонуються такі об'єкти:

 

На етапі попередніх досліджень, які проводили представники ВАТ „Облагропроменерго та ВАТ „Турбоатом , було обстежено 11 гідротехнічних споруд, будівель малих ГЕС в Бердичівському, Романівському, Новоград-Волинському, Луганському та Народицькому районах, містах Житомирі та Новограді-Волинському.

 

- відновлення Розсохівської МГЕС у Народицькому районі, на р Уж.
Стара МГЕС, яка була введена в експлуатацію в 1955 році. В наявності
бетонна гребля, напір води в межах 4,0-3,5 метра, водосховище площею
майже 60 га. Будівля МГЕС частково збереглася, але потребує суттєвого ремонту та відновлення. Можливе встановлення генеруючих потужностей в кількості 2-х гідротурбін з генератором потужністю 160 кВт кожна;

 

- відновленій на р. Жерев на місці старої Повчанської МГЕС, у
Лугинському районі. Гідроелектростанція була введена в експлуатацію в
1956 році . В наявності бетонна гребля, напір води в межах 5,5-4,5 метра,
водосховище площею 76 га, проектний об'єм водного запасу - 1420 тис
м . Будівля МГЕС частково збереглася, але потребує суттєвого ремонту та
відновлення. Можливе встановленим генеруючих потужностей в кількості
2-х гідротурбін з генератором потужністю 160 кВт кожна;

 

- будівництво МГЕС на р. Тетерів (Денишівське водосховище), в с. Дениші. В наявності гребля із бетону, потребує ремонту. Напір води в межах 17 метрів. Площа водосховища 255 га, запас води 13,0 млн. м Можливе встановлення генеруючих потужностей в кількості 3-х гідротурбін з генератором потужністю 250 кВт кожна.

 

відновлення Слободищенської МГЕС в с. Слободище Бердичівського району, на р. Гнилоп’ять. На місці старої МГЕС, яка була введена в експлуатацію в 1953 році. В наявності бетонна гребля, напір води в межах 5,0 - 4,5 метра, водосховище площею 175 га, проектний об'єм водного запасу - 3500 тис. м Будівля МГЕС збереглася, але потребує ремонту та відновлення. Шлюзи бутобетонні збереглися, потребують ремонту. Можливе встановлення генеруючих потужностей в кількості 2-х гідротурбін з генератором потужністю 125 кВт кожна;

 

Виходячи з обрахованих необхідних капіталовкладень, пропонується в першу чергу, відновити у 2007 році Повчанську МГЕС на річці Жерев в Лугинському районі та Слободищенську МГЕС на річці Гнилоп’ять в Бердичівському районі. У 2008 році пропонується розпочати, а в 2009 роцізавершити відновлення МГЕС на річці Тетерів (Денишівське водосховище) та Розсохівську МГЕС на річці Уж в Народицькому районі.

 

Програма відновлення роботи об'єктів малої гідроенергетики області може бути втілена в життя у разі її фінансової підтримки цільовими інвестиціями з державного бюджету, насамперед, за рахунок коштів які виділяються на заходи з енергозбереження, та коштів місцевих бюджетів.

 

Вартість будівництва включає витрати на придбання основного обладнання, засобів автоматизації, регулювання та затрати на інфраструктуру території. Термін окупності розрахований при тарифі на електричну енергію 0,25 грн. за 1 кВт.

 

Техніко-економічні показники відновлення та будівництва малих ГЕС першої черги у Житомирській області представлено у таблиці 1

 

Джерела фінансування

 

Таблиця1 Найменування малої ГЕС

 

Вартість будівництва тис.грн

 

Річне виробництво електроенергії тис.кВт.год

 

Вартість виробленої електроенергії тис.грн

 

Встановлена потужність кВт

 

Начальник теруправління Ю.В.Зайчук

 

Термін окупності, років Повчанська Державний та місцевий бюджети 1440 1663 2х160 360,0 4,6 Розсохівська 1440 1663 2х160 360,0 4,6 Слободищенська 1125 1299 2х125 281,25 4,6 Денишівська 3375 3897 3х250 843,75 4,6 Разом 7380 8522 1640 1845,0 4,6

  

Промышленность Украины справится. Перспективы применения автономны. Засідання Робочої групи з питань. Экономическому росту нужны килов. Из выступления заместителя дирек.

 

Главная >  Нормативны 

0.0121