Главная >  Инвестиции 

 

УКАЗ. про заходи щодо скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами

 

Президента України

 

п о с т а н о в л я ю:

 

З метою скорочення витрат бюджетних коштів, які спрямовуються на оплату енергоспоживання бю­джетними установами, організаціями та казенними підприємствами,

 

забезпечити у тримісячний строк розроблення конкретних механізмів, спрямованих на скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами, передбачивши:

 

1.Кабінету Міністрів України:

 

- проведення обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств з метою встановлення обгрунтованих обсягів споживання енергоносіїв (дали - енергетичне обстеження);

 

- встановлення фіксованих обсягів витрат або норм питомого споживання за видами енергоносіїв;

 

- стимулювання енергозбереження в бюджетній сфері, зокрема шляхом спрямування коштів, зекономлених внаслідок впровадження енергозберігаючих заходів, на фінансування заходів з енергозбереження в бюджетних установах, організаціях та на казенних підприємствах та проведен­ня енергетичних обстежень;

 

- коригування обсягів витрат або норм питомого споживання щодо видів енергоносіїв за результатами провадження заходів з енергозбереження;

 

вирішити питання щодо пріоритетного фінансування в установленому порядку інноваційних проектів, спрямованих на розв'язання проблем енергозбереження в бюджетній сфері за рахунок коштів Державного інноваційного фонду.

 

- залучення небюджетних коштів на фінансування заходів з енергозбереження з фіксацією розміру бюджетних коштів, передбачених на оплату енергоносіїв, на період окупності цих заходів;

 

забезпечити скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами на 3-6 відсотків щорічно, починаючи з другого півріччя 1999 року, з досягненням в 2004 році загального обсягу економії 25 відсотків, порівняно з базовим 1998 роком;

 

2.Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республі­ки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

 

надавати щорічно до 1 березня інформацію Державному комітету України з енергозбереження про стан виконання робіт з енергозбереження за попередній рік.

 

забезпечити протягом 1999-2004 років оснащення бюджетних установ, організацій та казенних підприємств лічильниками води і теплової енергії та приладами регулювання енергоспоживання;

 

забезпечити проведення, починаючи з другого півріччя 1999 року, із залученням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади енергетичних обстежень бюджетних установ, органі­зацій та казенних підприємств, атестацію спеціалізованих організацій на право проведення таких обстежень;

 

Державному комітету України з енергозбереження:

 

подавати щорічно інформацію про хід виконання цього Указу Президентові України та Кабінету Міністрів України.

 

затвердити у тримісячний строк типові договори на проведення енергетичних обстежень, порядок проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень та граничні кошториси витрат на відповідні види робіт, пов'язані з проведенням енергетичних обстежень;

 

Рекомендувати обласним, районним та міським радам вжити заходів до скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.

 

Міністерству фінансів України і Міністерству економіки України під час підготовки проектів Державного бюджету України, починаючи з 2000 року, передбачити фінансування заходів, спрямованих на скорочення енергоспоживання в бюджетних установах, організаціях та казенних підприємствах.

 

 

Президент України 16 червня 1999 року № 662/99 Л. Кучма

  

РІШЕННЯ. Новая страница 1. ТЫСЯЧА РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОЭКСПЕРТОВ ОБУЧАЕТСЯ EIEE. Утверждено. ОБ ОПЛАТЕ ЗА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ.

 

Главная >  Инвестиции 

0.0149