Главная >  Инвестиции 

 

Енергетичний аудит. Заступник директора Департаменту
нормативно-правового забезпечення

 

Першина Г.А.

 

Основними проблемами у сфері енергетичного аудиту являються:
відсутність єдиного методологічного підходу до проведення енергетичних обстежень;
відсутність єдиної термінології у сфері енергоефективності та енергозбереження;
необхідність розробки нових нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів, адаптованих до вимог ЄС;
низький рівень проведення енергетичних обстежень, складання звітів та надання рекомендацій підприємствам з питань підвищення ефективноcті використання енергетичних ресурсів;
низька кваліфікація спеціалістів, які проводять енергетичні обстеження та відсутність фінансування на підвищення їх кваліфікації на підприємствах;
відсутність у власності організацій (підприємств), які проводять енергетичні обстеження , необхідного обладнання та засобів вимірювальної техніки;
низький рівень впливу результатів енергетичних обстежень на рівень ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів та якість продукції;

 

Основною метою проведення енергетичного аудиту – є обстеження підприємств для визначення ефективності енерговикористання, оцінки потенціалу енергозбереження та розробки найбільш ефективних способів його реалізації.
Енергетичний аудит передбачає: збір документальної інформації про споживання паливно – енергетичних ресурсів, інструментальне обстеження, обробку і аналіз отриманої інформації, розробку рекомендацій по енергозбереженню з оцінкою необхідних капіталовкладень, очікуваної економії, строків окупності.
Енергетичний аудит може бути комплексним (обстежується все підприємство на предмет економії всіх видів енергоресурсів) або вибірковим (обстежуються окремі види енергоносіїв, окремі підрозділи підприємств).
Як кінцевий продукт замовник одержує звіт про проведення енергетичного аудиту з рекомендаціями по зниженню витрат паливно – енергетичних ресурсів.

 

НАЕР проводить роботу по вирішенню проблемних питань, а саме:

 

та ін.

 

б) у проекті Закону України «Про забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» ст.12 «Енергетичний аудит» передбачає обов’язковість енергетичного аудиту для суб’єктів господарювання з річним обсягом споживання паливно-енергетичних ресурсів, що перевищує встановлений КМУ;

 

а) розробляється нова редакція Порядку проведення енергетичних обстежень на заміну:
- наказу Держкоменергозбереження від 12.05.97 р. № 49 Щодо Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих організацій на право його проведення ;
- наказу Держкоменергозбереження від 09.04.99 р. № 27 Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень ;

 

д) однією з вимог до організацій (установ), які проводять енергетичні обстеження буде обов’язковість дотримання вимог методики проведення енергетичних обстежень та чинних національних стандартів у сфері енергетичного аудиту та менеджменту;

 

г) у 2007 році планується розроблення нової редакції методики проведення енергетичних обстежень для забезпечення единого методологічного підходу;

 

д) у 2007 році планується розроблення Технічного регламенту з енергетичного аудиту та затвердження його у Мін юсті , що забезпечить обов’язковість впровадження національних стандартів з енергетичного аудиту.
НАЕР , відповідно до покладених на нього завдань, буде і далі забезпечувати функціонування єдиної системи енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження в Україні.

 

е) спільно з Міносвіти та НТУУ «КПІ» розробляються типові програми підвищення кваліфікації фахівців з енергетичного аудиту та менеджменту;

 

 

Джерело:

  

Конгресс США проголосовал за аль. Качество микроклимата и энергосбережение. Европа нам поможет. Энергоэффективность. РІШЕННЯ.

 

Главная >  Инвестиции 

0.017