Главная >  Инвестиции 

 

Державний комітет України з енергозбереження.. Резюме Проекту
Має бути викладено основну інформацію стосовно позичальника, типу необхідного фінансування та його обсягу і спрощений аналіз обігу коштів з оцінкою енергозбереження.

 

Форма
подання та вимоги щодо підготовки Проектної пропозиції інвестиційних проектів

 

Технічний опис Проекту
Опис запропонованого проекту, включаючи можливості, пояснення і заходи щодо впровадження. Повинні бути описані існуюча інфраструктура та об'єми використання електричної енергії та енергоносіїв.

 

Ризики Проекту
В цій частині мають бути викладені можливі ризики виконання проекту та шляхи їх зниження. Оскільки кредитор надає кошти на тривалий термін, не завжди маючи достатні гарантії їх повернення, то саме надійне для нього - стати діловим партнером позичальника. Кредитор тоді повинний прийняти на себе частину ризиків і забезпечити надійність щодо існуючої ситуації і майбутніх планів клієнта.

 

Учасники проекту
Опис головних учасників (сторін) проекту, включаючи:
5.1 Коротку характеристику кожного учасника
5.2 Фінансовий стан (минулий, існуючий та можливий майбутній)
5.3 Запропоновані фінансові внески
5.4 Пояснення щодо необхідності залучення іноземного партнера.
5.5 Короткострокові і довгострокові ділові цілі.

 

Вигоди
Опис вигод для місцевої та національної економіки, очікуваних від проекту, з визначенням впливу на:
4.1 Енергозбереження / поліпшення навколишнього середовища
4.2 Експортне сприяння
4.3 Заміну імпорту
4.4 Створення робочих місць
4.5 Підвищення продуктивності
4.6 Передачу технології
4.7 Розвиток управління.

 

Вироби, Послуги і Ринок
Докладний опис виробів та послуг, які буде продукувати проект та ринку їх споживання.
7.1 Опис виробів чи послуг
7.2 Оцінка собівартості
7.3 Опис ринку, місце розташування і розмір
7.4 Тип споживачів
7.5 Аналіз конкурентів
7.6 Що є особливим у ваших власних виробах чи послугах?
7.7 Фактори, що впливають на ріст попиту (споживання)
7.8 Фінансові позиції покупців

 

Витрати Проекту
Оцінка витрат на здійснення проекту, включаючи:
6.1 Витрати на Проект
6.2 Енергоспоживання
6.3 Підстави для оцінки вартості
6.4 План впровадження та витрати на кожному етапі
6.5 Опис організацій, які відповідають за впровадження головних компонентів проекту
6.6 Характер контрактів з партнерами
6.7 Можливості будь-яких непередбачених змін вартості проекту
6.8 Можливі проблеми стосовно здійснення поставок

 

Роль Банку
Короткий опис участі Банку.

 

Норми і дозволи
Будь-які ключові норми чи дозволи, необхідні для виконання проекту від установ державної влади (як на регіональному, так і на державному рівні), включаючи інструкції і дозволи щодо впливу на довкілля
8.1 Ключові норми, додержання яких необхідно для виконання проекту
8.2 Ключові дозволи від установ державної влади, необхідні для виконання проекту
8.3 Діючі інструкції та вимоги стосовно впливу на довкілля
8.5 Аудити довкілля та оцінки впливу, викликані проектом
8.6 Потенційні перешкоди викликані впливом на довкілля
8.7 Запропоновані заходи для пом'якшення впливу на довкілля

 

1 Проекти обігу коштів та Фінансова Життєздатність проекту
11.1 Прибуток
11.2 Обіговий капітал
11.3 Оподатковування
11.4 Фінансування
11.5 Фінансові зобов'язання

 

1 Фінансовий План
Детальна структура фінансування, включаючи:
10.1 Існуючі та додаткові джерела фінансування
10.2 Тип додаткового фінансування

 

 

1 Додаток: Інформація щодо позичальника
12.1 Звіт про Прибуток.
12.2 Звіт про Баланс.
12.3 Звіт про обіг коштів.
12.4 Звіт щодо фінансових зобов'язань.

  

Программный комплекс AQUACAD в с. О реформе ЖКХ. Автономное комплексное теплоснаб. Разным инвесторам - разная политика.. Покращення централiзованого водопостачання у м.

 

Главная >  Инвестиции 

0.0136