Главная >  Энергосбережение 

 

Панове. законів про проекти СВ та Плану Дій до 10 числа.

 

За інформацією від компанії Біомасса Мінприроди чекає на коментарі до

 

З повагою,

 

Якщо в когось, є зауваження та пропозиції будь-ласка надішліть.

 

Далі дивіться проект Національного плану заходів

 

Дмитро Новицький

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Проект

 

від___________ 2005 р. №_______ Київ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Затвердити Національний план заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі – план

 

*Про Національний план заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату*

 

Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та

 

заходів), що додається.

 

-забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням;

 

Севастопольській міським держадміністраціям:

 

Контроль за виконанням плану заходів покласти на Першого віце-прем'єр-міністра України згідно з розподілом обов'язків.

 

-надсилати Мінприроди щорічно до 1 квітня наступного за звітним роком інформацію про хід виконання плану заходів для її узагальнення.

 

Проект

 

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

 

розпорядженням Кабінету Міністрів України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Національний план заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

 

від ___________________ 2005 р. № _______

 

передбачених Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.

 

Підготувати проект* *Указу Президента щодо визначення Мінприроди координатором діяльності, пов'язаної з виконання зобов’язань,

 

Червень 2005 р.

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст.

 

2. Підготувати проект розпорядження Кабінету Міністрів України щодо організаційної структури, планування, управління при проведенні щорічної

 

Створити Національну систему оцінки антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

інвентаризації антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів.

 

НАН, Держжитлокомунгосп, Держкомстат, Держкомлісгосп, Держкомзем.

 

Мінагрополітики, Мінфін, Мін’юст, Мінтрансзв'язку, МОЗ, МОН, МЗС,

 

2. Розробити та затвердити наказом Мінприроди Методичні рекомендації з підготовки та проведення інвентаризації антропогенних викидів із джерел

 

Червень 2005 р.

 

Мінприроди, Держкомлісгосп, НАН.

 

і абсорбції поглиначами парникових газів.

 

2. Підготувати та надати до Секретаріату Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату національний кадастр викидів парникових газів на основі

 

Грудень 2005 р.

 

Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики,

 

інвентаризації антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів.

 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

 

Мінтрансзв'язку, Держжитлокомунгосп, Держкомстат, Держкомлісгосп,

 

Щорічно до 15 квітня.

 

Севастопольська міські державні адміністрації.

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, МЗС.

 

2. Розрахувати та зареєструвати в Секретаріаті Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату встановлені кількісні величини викидів парникових газів.

 

2. Провести розрахунки обсягів викидів парникових газів з урахуванням п'ятирічних прогнозів розвитку економіки на період 2008 – 2012 років і

 

Грудень 2005 р.

 

Мінекономіки, Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

на перспективу до 2030 року.

 

Держжитлокомунгосп, Держкомстат, Держкомлісгосп, Держкомзем.

 

Мінагрополітики, Мінфін, Мінтрансзв'язку, МОН, НАН,

 

2. Привести державну статистичну звітність, яка використовується для розрахунку викидів парникових газів, у відповідність до Керівних

 

2005 р.

 

Держкомстат, Мінприроди.

 

принципів національної інвентаризації парникових газів Міжурядової групи експертів зі зміни клімату.

 

Створити Національну систему обліку та обігу антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів.

 

Липень 2006 р.

 

системи обліку та обігу антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів.

 

3. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо організаційної структури ведення на постійній основі Національної

 

2006 р.

 

Мінфін, Мінекономіки, Мінприроди, Мін’юст, НАН.

 

реєстру антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів.

 

3. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо організаційної структури ведення на постійній основі Національного

 

2006 р.

 

Мінфін, Мінекономіки, Мінприроди, Мін’юст, НАН.

 

поглинання парникових газів.

 

3. Підготувати та затвердити в установленому порядку Інструкцію щодо функціонування стандартизованої та захищеної системи реєстрів викидів та

 

Мінагрополітики, МЗС, Мін’юст, Держжитлокомунгосп, НАН.

 

Мінфін, Мінекономіки, Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

3. Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Національного плану розподілу дозволів на антропогенні

 

2005 - 2007 рр.

 

Мінекономіки, Мінфін, Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

викиди із джерел парникових газів.

 

Держкомлісгосп, НАН, Мін’юст.

 

Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Держжитлокомунгосп, Держкомстат,

 

Створення інфраструктури для реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів із джерел або на збільшення абсорбції

 

2006 р.

 

4. Підготувати проект закону України щодо визначення Кабінету Міністрів України національним органом з розгляду проектів спільного

 

поглиначами парникових газів (проектів спільного впровадження).

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст, НАН.

 

впровадження, їх схвалення, моніторинг, верифікацію та інших відповідних процедур.

 

4. Розробити та затвердити в установленому порядку Вимоги до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів із

 

Червень 2005 р.

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

джерел або абсорбції поглиначами парникових газів, які подаються для отримання листа підтримки.

 

Держжитлокомунгосп, Держкомлісгосп.

 

МЗС, Мінагрополітики, НАН, Мінтрансзв'язку, Мін’юст,

 

4. Розробити та затвердити в установленому порядку Процедуру надання листів підтримки та схвалення проектів спільного впровадження.

 

2005 р.

 

Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мін’юст, Держжитлокомунгосп,

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

2005 р.

 

Держкомлісгосп, МЗС, НАН.

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

4. Розробити та затвердити в установленому порядку Вимоги до складу проекту спільного впровадження.

 

Держжитлокомунгосп, Держкомлісгосп.

 

Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мін’юст, МЗС, НАН,

 

4. Скласти перелік перспективних об’єктів для здійснення проектів спільного впровадження та створити базу даних цих проектів.

 

2005 р.

 

Держкомзем, Мінтрансзв'язку, Держжитлокомунгосп, МЗС, НАН,

 

Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, Мінагрополітики,

 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

 

Держкомлісгосп, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

 

4. Розробити та затвердити в установленому порядку Методичні рекомендації для юридичних осіб щодо порядку підготовки та подання на

 

Грудень 2005 р.

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

розгляд проектів спільного впровадження.

 

Держжитлокомунгосп, Держкомстат, Держкомлісгосп.

 

Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мін’юст, МЗС, НАН,

 

Розробити національну систему торгівлі викидами із джерел парникових газів.

 

2005 р.

 

Мінекономіки, Мінфін, Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

5. Розробити проект Закону України “Про державну політику й економічний механізм регулювання викидів та поглинання парникових газів”.

 

Держкомстат, Держкомлісгосп, НАН.

 

Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мін’юст, Держжитлокомунгосп,

 

5. Розробити та затвердити в установленому порядку Порядок розгляду та видачі дозволів на викиди із джерел парникових газів.

 

2005 – 2006 рр.

 

Мінагрополітики, МЗС, Мінтрансзв'язку, Мін’юст, Держжитлокомунгосп, НАН.

 

Мінекономіки, Мінфін, Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

5. Підготувати та затвердити в установленому порядку Методичні вказівки щодо моніторингу та звітності про викиди із джерел парникових

 

2005 - 2007 рр.

 

Мінекономіки, Мінфін, Мінприроди, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

газів.

 

2005 - 2007 рр.

 

Мінагрополітики, МЗС, Мін’юст, Держжитлокомунгосп, НАН, Держкомстат.

 

про зміну клімату.

 

Готувати та видавати національні повідомлення з питань зміни клімату у терміни, визначені рішеннями Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН

 

Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мін’юст, Держжитлокомунгосп,

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

У відповідності з рішенням Конференції Сторін.

 

Держкомстат, Держкомлісгосп, НАН.

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України про Національний план заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату.

 

Держкомстат, Держкомлісгосп, НАН, Держкомзем.

 

Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мін’юст, МОЗ, Держжитлокомунгосп,

 

Розробити проекти регіональних планів заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату.

 

2006 р.

 

Севастопольська міські державні адміністрації, органи місцевого

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

 

2006 р.

 

самоврядування.

 

технології, які є власністю України та Сторін Протоколу, й методи скорочення антропогенних викидів із джерел та збільшення поглинання

 

Розробити та затвердити в установленому порядку Порядок ведення банку даних екологічно безпечних технологій, обміну інформацією про

 

Мінприроди, Мінекономіки, Мінфін, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,

 

парникових газів та створити відповідний банк даних.

 

Держкомстат, Держкомлісгосп.

 

Мінагрополітики, Мінтрансзв'язку, Мін’юст, НАН, Держжитлокомунгосп,

 

1 Розробити за участю неурядових організацій екологічного спрямування Перелік заходів з інформування та підвищення обізнаності громадськості

 

2005 - 2007 рр.

 

Мінприроди, МОН, Держкомтелерадіо, Рада Міністрів Автономної

 

щодо проблеми зміни клімату, а також забезпечення участі громадськості в підготовці проектів рішень з цих питань.

 

державні адміністрації, Робоча група неурядових організацій України

 

Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські

 

2005 р.

 

з проблеми зміни клімату.

 

Мінприроди, МОН.

 

1 Запровадити навчання, перепідготовку кадрів із різних аспектів зміни клімату.

 

 

Починаючи з 2005 р.

  

Проект системы теплоснабжения в г. Энергия ветра стала приоритетом Германии. Централизованное теплоснабжение. Ученые предрекают голод и жажду. Энергосбор.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0136