Главная >  Энергосбережение 

 

КУДРЯ С. Яке місце повинна зайняти нетрадиційна, або, як правильно її треба називати, відновлювальна енергетика в нашому паливно-енергетичному комплексі? Як засвідчив світовий досвід, це місце дуже важливе. Більшістю передових країн встановлено планові показники для цієї галузі на рівні 25–30%, а в Данії — на рівні 50%. Частка відновлювальних джерел енергії в енергозабезпе­ченні України становить менше 3%, водночас річний енергопотен­ціал в Україні на порядок вищий.

 

Шановний голо­вуючий! Шановні народні депутати! Шановні присутні! Коли ми розглядаємо концепцію розвитку паливно-енергетичногокомп­лексу України на перспективу, безумовно, важливо зрозуміти місце в цьому комплексі відновлювальної енергетики. Було сказано, що в паливно-енергетичному комплексі домінуючими є вугільна і атомна енергетика. Але необхідно врахувати тенденцію зміни цін на електроенергію на перспективу. Відповідно до офіційних євро­пейських даних, вартість електроенергії, виробленої газовими, вугільними, атомними електростанціями, має тенденцію зростати. Водночас ціна на електроенергію з відновлювальних джерел, особливо на електроенергію, вироблену вітровими електро­станціями, знижується і за прогнозом до 2020 року становитиме близько 3 центів за 1 кВт-год.

 

Виходячи з цього та враховуючи європейські стандарти і наш потенціал відновлювальних джерел енергії, пропоную вста­новити для відновлювальних джерел енергії показник 20–25%.

 

Відомо також, що наша країна має чудові вітрові енергетичні ресурси в Причорномор’ї, Приазов’ї. Особливо високий вітровий потенціал у Карпатах. Ми маємо також хороші гідроресурси для розвитку не тільки великої, а й малої гідроенергетики.

 

Ми повинні не забувати й того, що для України є обов’яз­ковим виконання Кіотського протоколу, який вона ратифікувала.

 

Необхідність розвитку відновлювальної енергетики продик­тована також намірами нашої країни вступити до ЄС. Мінімальний показник для відновлювальної енергетики в загальному енерго­балансі європейських країн і країн–претендентів на вступ до ЄС становить 12%. Це з урахуванням великої гідроенергетики.

 

Перше. Успішний розвиток вітчизняної відновлювальної енергетики можливий тільки на основі вітчизняного машино­будування. Це видно на прикладі розвитку української вітроенер­гетики. У разі імпорту вітроенергетичних установок до України ціна на ці машини практично подвоюється за рахунок транспорт­них витрат і митних зборів. До того ж, у разі імпорту техніки від­буваються інвестування не української, а зарубіжної економіки.

 

І на завершення два важливих зауваження.

 

Також ми просимо вашої підтримки. Річ у тому, що згідно з поправками, внесеними до Державного бюджету України на 2005 рік у березні 2005 року, фінансування комплексної програми будівництва ВЕС скорочено практично в 3 рази. Гадаємо, це просто помилка, але, на жаль, трапилася вона в найвідпові­дальніший для української вітроенергетики період становлення. Як наслідок, на українських машинобудівних заводах зупинена підготовка виробництва ВЕУ потужністю 600 кВт. А це база на перспективу для виробництва вітротурбін дво- і тримегаватного класу. Просимо вас виправити цю помилку.

 

Друге. Найближчим часом на розгляд Верховної Ради має бути внесений законопроект про “зелений” тариф. Він повинен стати найголовнішим документом у визначенні майбутнього української альтернативної енергетики на найближчі роки. Зна­чення ухвалення закону про “зелений” тариф важко переоцінити. Саме завдяки ухваленому закону про “зелений” тариф Німеччина вийшла на перше місце у світі щодо будівництва вітрових елек­тростанцій, а також створила могутню експортну вітроенергетичну промисловість. Для довідки. Цей документ взяли за основу роз­роблення свого законодавства в галузі відновлюваних джерел енергії Іспанія, Італія, Чеська Республіка та інші країни.

 

 

Дякую за увагу.

  

Аннотация статей. Полезные советы менеджерам проектов. Система энергоменеджмента. 7 предложений Гринпис России по рационализации потребления электроэнергии в МосквеЖилищно-коммунальный сектор Москвы является крупнейшим потребителем энергоресурсов в городе. Когда иссякнет нефть.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0256