Главная >  Энергосбережение 

 

РАХАНСЬКИЙ А. Зважаючи на критичний стан справ із ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС, особливо невиправдану затримку будівництва нового конфайменту над об’єктом “Укриття”, який перебуває в аварійному стані, першого та другого сховищ відпрацьованого ядерного палива, ми, члени постійної делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Раханський, Симоненко, Олійник, Шибко, Самофалов, постійно своїми виступами, організаціями виставок, кінофільмів під час сесій ПАРЄ звертаємо увагу ПАРЄ, Євро­пейського банку реконструкції та розвитку на необхідність термі­нової фінансової та технічної допомоги з їхнього боку, оскільки Європейський банк є одним із головних донорів та розпорядників Чорнобильського фонду “Укриття”. Так, нещодавно Україну відві­дав відомий усьому світу пан Ханс Блікс, голова Асамблеї країн–донорів Чорнобильського фонду “Укриття”, повідомивши про на­дання допомоги в сумі 250 мільйонів.

 

Дякую. Євпаторійський виборчий округ, “Демократична Україна”, між­фракційне об’єднання “Депутати-чорнобильці”. Шановний Адаме Івановичу! Шановні колеги! Шановні учасники парламентських слухань! Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу повинні бути одним із найважливіших, пріоритетних питань для України — держави з перехідною економікою. Парламентська Асамблея Ради Європи постійно на своїх сесіях приділяє увагу питанням розвитку енергетики в країнах Європи і впливу на довкілля використаного природного та ядерного палива, звертає увагу на розв’язання проблем переробки і збереження відпра­цьованого ядерного палива та його відходів. Держави з атомною енергетикою грубо порушують умови Лондонської конвенції про забруднення довкілля радіоактивними відходами, хоронячи їх в океані або під землею.

 

Ми, народні депутати України, пропонували всім урядам включити до складу Асамблеї країн-донорів від України народних депутатів, але всі уряди, і нинішній у тому числі, відповідні міні­стерства відмовчуються, мабуть, бояться присутності нас, депу­татів, у цій Асамблеї.

 

Шановні колеги! Не потрібно забувати, що за 5 років по­мерло 600 тисяч учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. За січень-квітень поточного року народилося 136 тисяч, а помер­ло 285 тисяч, у тому числі 1321 дитина віком до одного року. Це також є наслідки Чорнобильської катастрофи.

 

Економіка держави започатковується з розвитку паливно-енергетичного комплексу. Якими були дії держави за роки неза­лежності? У 1996 році прийнято Національну енергетичну про­граму до 2010 року. У 2000–2001 роках проведені парламентські слухання на теми “Енергетична політика України” та “Енергетична стратегія до 2030 року”. Уряд повинен був би сьогодні доповісти нам про стан виконання програми та рекомендацій парламент­ських слухань.

 

Шановні колеги! Я особисто вдячний долі, що у своєму житті працював у системі Держплану. Як би її хто не критикував, але це була система галузевих та загальних державних балансів. Таку систему мають держави світу з ринковими відносинами неза­лежно від об’єктів різних форм власності. Наші горе-ринковики її знищили. Тому в критичному стані перебуває тепер економіка України.

 

Мінпаливенерго в полоні атомної енергетики. Боронь Боже, я не проти атомної енергетики, але в міністерстві забули про альтернативні види електроенергії, про малу гідро- та вітроенер­гетику. Країни, які прагнуть до ЄС, повинні досягти виробництва електроенергії від відновлювальних джерел енергії на міні­мальному рівні 10–12% загального споживання, а для країн–членів ЄС — не менш як 22%. Прогресивні країни планують уже цей показник на рівні до 60%.

 

У країні немає державної програми енергозбереження. Великі витрати характерні для водо- та теплопостачання. Збільшується потреба в електроенергії. Підвищується плата населення за ці послуги.

 

Пропоную рекомендувати уряду України довести до 2010 року потенціал використання відновлювальних джерел енер­гії в загальному балансі України до 10–12%, а до 2030 — до 25%. Це буде доброю передумовою щодо вступу України як до СОТ, так і до ЄС.

 

У Криму біля Євпаторії працює найбільший в Україні комп­лекс вітроелектростацій у складі Тарханкутської, Донузлавської, Сакської вітроенергосистем загальною потужністю 30 МВт (це не­багато) з гідроустановками від 110 до 600 кВт. Але розвиток малих гідро- та вітроелектростанцій у державі сприятиме поліп­шенню життя в регіонах. Тому ми не повинні забувати про те, що нами ратифіковано Кіотський протокол.

  

У. За 30 лет вымерла треть обитател. Применение частотно-регулируемог. УСПП снизит импорт газа в Украин. Взгляд из Германии на перспективное развитие систем ОВК.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0079