Главная >  Энергосбережение 

 

Викиди парникових газів в Україні. З метою зменшення антропогенного тиску на навколишнє середовище у всьому світі уживаються заходи щодо пом'якшення антропогенного впливу на зміну клімату. Секторами, яким приділяється найбільша увага в Україні, є:

 

У базовому 1990 році Україна займала п'яте місце серед країн з Додатку I, за кількістю викидів парникових газів. У 1998 році завдяки зменшенню викидів Україна перемістилася на 10 місце, їй передували Сполучені Штати Америки, Росія, Японія, Німеччина, Канада, Великобританія, Франція, Італія та Австралія.

 

Нижче наведені офіційні документи з питань зміни клімату та про стан навколишнього середовища, підготовлені Україною. за період 1990-1998 рр. Текст документу в форматі Текст документу в форматі Текст документу в форматі У 1999 р. Україна надала Секретаріату свої Оцінка викидів та поглинання проводилась згідно з переглянутими керівними принципами Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату (1996 р.). Результати наведені нижче містяться також на веб-сторінці РКЗК Текст документу в форматі

 

Україна підписала (РКЗК) в червні 1992 року, ратифікувала її в жовтні 1996 року, а в серпні 1997 року стала Стороною Конвенції. Відповідно до вимог Конвенції Україна має надавати до Секретаріату РКЗК свої щорічні інвентаризації викидів та поглинання парникових газів та національні повідомлення з питань зміни клімату. Одним з перших кроків у цьому напрямі стало виконання проекту «Дослідження з питань зміни клімату в Україні» в рамках Програми допомоги уряду США країнам, що розвиваються, та країнам перехідного періоду в проведенні досліджень щодо зміни клімату. Результати цієї діяльності стали основою . Перше Національне Повідомлення України з питань зміни клімату, розроблене під керівництвом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України та за участю ряду міністерств, відомств, закладів та організацій, було надане до Секретаріату РКЗК у лютому 1998 р. за період 1990-1998 рр. Україна надала до Секретаріату РКЗК на початку 2000 р.

  

Новая страница 1. Дефицит бьется сбережением. Энергосберегающие теплонасосные. Регулируемый электропривод. Что показали энергетическиеобследования территорий.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0091