Главная >  Энергосбережение 

 

Інвестиційні проекти. Ініціатива з питань зміни кліматустворила та підтримує базу даних проектів,спрямованих на скорочення викидівпарникових газів. Головною метою цієїроботи є допомога у пошуках фінансуваннядля впровадження найбільш привабливих зцих проектів. Такі проекти можуть бутиреалізовані в рамках механізму спільноговпровадження (СВ). Механізм СВ передбачає,що реалізація проекту має призвести дореальних, вимірюваних, та довгостроковихпозитивних змін у стані довкілля та пом’якшеннюантропогенного впливу на зміну клімату. Крімтого, запропоновані проекти мають відповідатинаціональним пріоритетам, мати місцеві соціальні,економічні та екологічні зиски. Ще одноювимогою є реалізація проекту на фінансовостабільному підприємстві з досвідченим керівництвом.Базуючись на цих принципах, Ініціативою зпитань зміни клімату розроблені критеріїдля попереднього відбору потенційних інвестиційнихпроектів.

 

Протягом останніх років Українапотерпає від нестачі інвестиційнихкапіталів необхідних для модернізаціїекономіки. Фінансові механізмизапропоновані в Кіотському протоколіможуть стати додатковим джерелом фінансування,завдяки якому можливо, не тільки скороченнявикидів парникових газів, але й підвищенняефективності використання енергії,зменшуючи таким чином імпорт енергоносіїв.

 

Підтвердження проектного скорочення викидів парникових газів

 

Попередні критерії відбору.

 

Вимірюванність

 

Скорочення викидів має бути продемонстровано як різниця між базовим рівнем викидів, тобто кількістю викидів що буде у майбутньому за відсутності даного проекту та рівнем викиді що буде спостерігатися у випадку впровадження проекту

 

Тривалість скорочення викидів

 

Наявність методів щодо оцінки скорочення витрат енергії та викидів парникових газів (підтверджена експертами)

 

Відповідність національним пріоритетам

 

Тривалість скорочення викидів ПГ має бути принаймні 10 років після реалізації проекту

 

Додаткові вигоди

 

Відповідність національним пріоритетам, визначеним в національному законодавстві, Указах Президента та Постановах Кабінету Міністрів

 

Партнери

 

Скорочення викидів основних забруднювачів (SO2, NOx, TSP), скорочення витрат, підвищення зайнятості, поліпшення якості життя (підтверджені та підтримані місцевою адміністрацією)

 

База даних включає інвестиційніпроекти, що відповідають попереднім критеріямвідбору та знаходяться на ранній чипопередній стадії розробки. Зацікавленимпрохання звертатись безпосередньо довласників проектів, або до АнатоліяБобровицького, Ініціатива з питань зміни клімату,електронною адресою

 

Організації, що пропонують проект, мають бути досвідченими і відомими в галузі, фінансово стабільними підприємствами, урядовими установами місцевого чи національного рівня, що мають вплив на встановлення рівня податків, або підприємствами з приватною формою власності.

  

Стратегия развития информационно. Современное состояние нормативной базы энергоэффективности зданий в России. ГОСТ Р 51541. К определению технико-экономичес. Виноградов Ю.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0103