Главная >  Энергосбережение 

 

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів - інформаційна картка Історія.Керівництво.Структура.Завдання.Правова основа.. У розпал кризових явищ в національній економіці України в 1994 році був прийнятий Закон України «Про енергозбереження», який визначив правові, економічні, соціальні та екологічні основи енергозбереження для всіх підприємств, об'єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян.

 

Історія

 

У лютому 1997 року Кабінетом Міністрів України була схвалена Комплексна державна програма енергозбереження України, а 1998 році Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики. У 2000 -2001 році були прийняті Закони України «Про альтернативні види рідкого та газового палива» та «Про альтернативні джерела енергії».

 

У 1995 році був створений Державний комітет України з енергозбереження та Державна інспекція з енергозбереження.

 

31 грудня 2005 року Указом Президента України № 1900 було створено Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. 3 квітня 2006 року постановою Кабінету Міністрів України №412 затверджено Положення про Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та визначено Агентство правонаступником, Держкоменергозбереження у частині в частині наданих йому повноважень у сфері енергозбереження.

 

Указом Президента України від 20 квітня 2005 року N 678/2005 Державний комітет України з енергозбереження було ліквідовано, а його функції, і виконання його зобов'язань було покладено на Міністерство палива та енергетики України.

 

Керівництво

 

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

 

Голова НАЕР здійснює загальне керівництво Агентством і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Агентство завдань, подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Агентства урядових органів державного управління, призначення та звільнення їх керівників.

 

Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Голова НАЕР має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України в установленому законодавством порядку.

 

До складу Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів входять:

 

Структура

 

Департамент нормативного правового забезпечення;

 

Державна інспекція з енергозбереження та територіальні управління;

 

Департамент альтернативних джерел енергії та енергоефективних проектів;

 

Департамент галузевої, регіональної та міжнародної політики;

 

У складі Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів утворена Колегія. Персональний склад колегії Агентства затверджує його Голова

 

інші структурні підрозділи.

 

проведення єдиної державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження;

 

Завдання:

 

створення державної системи моніторингу виробництва, споживання, експорту та імпорту енергоносіїв, удосконалення системи обліку та контролю за споживанням енергетичних ресурсів;

 

забезпечення збільшення частки альтернативних видів палива у балансі попиту та пропонування енергоносіїв;

 

Правова основа

 

забезпечення функціонування єдиної системи нормування питомих витрат енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.

 

У межах своїх повноважень Агентство організовує виконання актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

НАЕР у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України і актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

 

01601, м. Київ, пров.Музейний,12

 

Контакти Адреса:

 

тел.: (38004 253-74-02

 

Контактні телефони:

 

 

факс: (3804 253-74-22; 226-27-42URL

  

Организационные особенностипроведения энергетических обследованийэнергоснабжающих организаций. Список Web. Перспективы как следствие WSchV. Проблемы теплоснабжения производ. Энергетическая отрасль.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.011