Главная >  Энергосбережение 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А. Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання

 

від 14 квітня 1999р. N 583
Київ

 

Створити Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції 00Н про зміну клімату у складі згідно з додатком.

 

З метою забезпечення організації розроблення та координації впровадження національної стратегії та національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції 00Н про зміну клімату та до неї Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

 

Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції 00Н про зміну клімату (додається).

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
ВІД 14 квітня 1999 р. N 583

 

Інд. 33

 

Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції 00Н про зміну клімату

 

СКЛАД

 

- Міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки (голова Комісії)

 

ШЕВЧУК Василь Якович

 

- заступник Голови Держкоменергозбереження (заступник голови Комісії)

 

ГАМАНЮК Леонід Юхимович

 

- Голова Комітету з питань гідрометеорології (заступник голови Комісії)

 

ЛІПІНСЬКИЙ В'ячеслав Миколайович

 

- заступник Міністра закордонних справ

 

ОРЕЛ Анатолій Костянтинович

 

- заступник Міністра вугільної промисловості

 

ПІДГОРНИЙ Микола Євгенович

 

- заступник Міністра агропромислового комплексу

 

РИЖУК
Сергій Миколайович

 

- заступник Міністра енергетики

 

КУЗЬМЕНКО Сергій Олександрович

 

- заступник Міністра промислової політики

 

ГРИЩЕНКО Сергій Георгійович

 

- заступник Голови Державного комітету з питань науки та інтелектуальної власності

 

СВІЖЕНКО Віктор Олексійович

 

- перший заступник Голови Держкомлісгоспу

 

БРЕЖНЄВ Валерій Михайлович

 

- перший заступник Голови Комітету з питань геології та використання надр

 

ГУРСЬКИЙ Дмитро Сергійович

 

- заступник Голови Держбуду

 

РУЛЬ Микола Володимирович

 

- начальник Головного управління науково-технічної політики та безпеки транспорту Мінтрансу

 

ПЕТРАШЕВСЬКИЙ Олег Львович

 

- начальник відділу економіки енергетики та енергозбереження Управління паливно-енергетичного комплексу Мінекономіки

 

ДИХНЕНКО Олександр Іванович

 

- завідуючий відділом Інституту газу Національної академії наук (за згодою)

 

СІГАЛ Ісак Якович

 

- директор Юридичної фірми Магістр та партнери (за згодою)

 

РЯБОКОНЬ Олег Васильович

 

- перший заступник Керівника Управління з гуманітарних питань Адміністрації Президента України (за згодою)

 

ШИДЛОВСЬКІЙ Сергій Григорович

 

- Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою)

 

САМОЙЛЕНКО Юрій Іванович

 

- заступник начальника управління державного екологічного моніторингу Мінекобезпеки (секретар Комісії)

 

ТРОФИМОВА Ірина Василівна

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Міністр Кабінету Міністрів України А. ТОЛСТОУХОВ

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1999р. N 583

 

Міжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової конвенції 00Н про зміну клімату (далі - Комісія) утворюється з метою організації розроблення та координації впровадження національної стратегії та національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції 00Н про зміну клімату (далі - Рамкова конвенція 00Н) та Кіотського протоколу до неї.

 

Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової конвенції 00Н про зміну клімату

 

Комісія взаємодіє з відповідними комітетами Верховної Ради України, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

 

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням, рішеннями Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

організація розроблення національної стратегії та національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї;

 

Основними завданнями Комісії є:

 

розроблення пропозицій щодо впровадження передбачених Кіотським протоколом механізмів виконання зобов'язань;

 

координація діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з питань впровадження національного плану дій з виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї;

 

організація підготовки національного кадастру антропогенних викидів із джерел і адсорбції поглиначами усіх парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом щодо речовин, що руйнують озоновий шар;

 

організація підготовки національних повідомлень щодо виконання зобов'язань відповідно до Рамкової конвенції ООН;

 

розгляд матеріалів щодо Рамкової конвенції ООН та Кіотського протоколу до неї, які надходять від урядів інших країн, Глобального екологічного фонду, Світового банку, інших міжнародних організацій та підготовка на їх основі відповідних пропозицій.

 

контроль за реалізацією плану заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом розв'язання проблеми антропогенних викидів з джерел і адсорбції поглиначами усіх парникових газів, які не регулюються зазначеним Монреальським протоколом, та сприяння адекватній адаптації до зміни клімату;

 

подавати в установленому порядку пропозиції з питань, що належать до її компетенції;

 

Комісія має право;

 

утворювати з метою виконання поставлених перед нею завдань експертні комісії та робочі групи, залучати до участі в їх роботі працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також фахівців з наукових та Інших установ (за згодою Їх керівників).

 

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

 

Голова Комісії має право вносити зміни до її складу.

 

Комісію очолює голова, який має двох заступників. Голова Комісії відповідає за забезпечення проведення її засідань, організацію контролю за виконанням прийнятих рішень,забезпечення проведення її засідань, організацію контролю за виконанням прийнятих рішень, координацію діяльності Комісії з відповідними виконавчими структурами Рамкової конвенції 00Н та Кіотського протоколу до неї.

 

Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Комісії, затвердженого головою Комісії, або у разі потреби.

 

Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінекобезпеки.

 

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Комісії, присутніх на засіданні.

 

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший віце-прем’єр-міністр України, Голова Комісії
“___” __________________2002 р.

 

Рішення Комісії оформляється протоколом і підписується головою Комісії, а у разі його відсутності - його заступником.

 

Міжвідомча комісія

 

_________________О.В ДУБИНА

 

КУРИКІН Сергій Іванович
Міністр екології та природних ресурсів (перший заступник голови Комісії) ШУМИЛО Ігор Анатолійович

 

Склад членів Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

 

Заступник начальника Департаменту Міністерства екології та природних ресурсів (секретар Комісії) БАУЛІН Сергій Олексійович

 

Перший заступник Державного секретаря Міністерства економіки (заступник голови Комісії)
Представник Міністерства палива та енергетики (заступник голови Комісії) ВЕЛИЧКО Олег Миколайович

 

БЕРЕЖНИЙ Олексій Миколайович

 

заступник Державного секретаря Міністерства фінансів

 

Головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України ВЕДМІДЬ Микола Максимович

 

Заступник Державного секретаря Міністерства закордонних справ БОГАЧОВ Олександр Семенович

 

Перший заступник Державного секретаря Міністерства освіти і науки КРОЛЬ Семен Семенович

 

Заступник Голови Державного комітету лісового господарства ГУРЖІЙ Андрій Миколайович

 

Перший заступник Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів ЛІПІНСЬКИЙ В'ячеслав Миколайович

 

Заступник Державного секретаря Міністерства транспорту ЛИЗУН Степан Олексійович

 

Перший заступник Державного секретаря Міністерства промислової політики ОСТАПЧУК Юрій Михайлович

 

Начальник Департаменту Міністерства екології та природних ресурсів МІНІН Леонід Васильович

 

Перший заступник Голови Державного комітету з енергозбереження РУЛЬ Микола Володимирович

 

Заступник Голови Державного комітету статистики ПОРОВСЬКИЙ Микола Іванович

 

Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (за згодою) СОРОКА Василь Іванович

 

Заступник Голови Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики САМОЙЛЕНКО Юрій Іванович

 

Старший науковий співробітник Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України (за згодою) УРБАНСЬКИЙ Юрій Володимирович

 

Начальник Департаменту Міністерства аграрної політики ТРОФИМОВА Ірина Василівна

 

Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою) ШИДЛОВСЬКИЙ Анатолій Корнійович

 

Заступник Голови Національно екологічного центру (за згодою) ШЕВЧУК Василь Якович

 

Протокол № 12 засідання Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

 

Віце-президент Національної Академії наук України (за згодою)

 

Головував: Голова Міжвідомчої комісії, Перший віце-прем'єр-міністр України О.В. Дубина.

 

м. Київ 1-7 жовтня 2002 р.

 

Запрошені: Бевз С.І., Гордієнко Т.Б., Дудинець Ф.Н., Єльченко В.Ю., Лотоцький О.Б., Маринець І.І., Мусіна Л.А., Пекарчук В.В., Ревякін О.М., Теличко К.І., Шаповалов О.Е.

 

Присутні члени Міжвідомчої комісії: Курикін С.І., Величко О.М., Лизун С.О., Ліпінський В.М., Мінін Л.В., Остапчук Ю.М., Сорока В.І., Трофимова І.В., Шидловський А.К., Кулик М.М.

 

(Дубина О.В., Курикін С.І)

 

I. Про визначення позиції офіційної делегації України щодо основних питань порядку денного 8-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Міжвідомча комісія вирішила:

 

Заслухавши доповідь першого заступника Голови Міжвідомчої комісії, Міністра екології та природних ресурсів Курикіна С.І. про проведення 8-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - КС з 23 жовтня по 1 листопада 2002 р. ум. Нью-Делі (Індія) та про позицію офіційної делегації від України з основних питань порядку денного

 

Рекомендувати українській делегації під час роботи 8-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату:
взяти участь у обговоренні рішень з прийняття правил процедури, а також умов, правил і керівних принципів щодо механізмів виконання зобов'язань, передбачених Кіотським протоколом;
підкреслювати готовність України до виконання зобов'язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, здійснення необхідних заходів з метою практично! реалізації їх положень;
у своїй позиції зазначати про необхідність запровадження дієвого контролю за зменшенням викидів парникових газів, забезпечення точного, прозорого і ефективного обміну даними щодо одиниць скорочених викидів між національними реєстрами;
докладати зусилля щодо врахування інтересів країн з перехідною економікою у рішеннях КС 8;
під час розгляду питань, пов'язаних з відповідними статтями Кіотського протоколу, наголошувати на необхідності розроблення прозорих -процедур їх реалізації, а також підтримувати у цілому пропозиції, спрямовані на врахування поглиначів парникових газів під час здійснення розрахунків зменшення обсягів їх викидів (за умови належного наукового обґрунтування цих питань Міжурядовою групою експертів з питань змін клімату);
під час розгляду організаційних питань підтримати кандидатуру Міністра довкілля та лісів Індії Е.Р. Баалу на виборах на пост Президента КС&;
вносити, за погодженням з уповноваженими представниками інших країн з перехідною економікою, пропозиції щодо розширення участі представників цих країн у складі існуючих робочих органів та порушувати питання про представництво цих країн у нових органах, у разі їх утворення;
вносити пропозиції, які були б вигідні для України, зокрема щодо задоволення потреби у розвитку потенціалу стосовно підготовки національних інвентаризацій викидів парникових газів та створення національних систем інвентаризації через ГЕФ;
інформувати про діяльність, що здійснюється в Україні щодо питань зміни клімату, зокрема про роботу Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання зобов'язань Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;
проводити консультації з делегаціями інших країн Центральної і Східної Європи, Центральної групи - 11 (ЦГ-1 , країн, що входить до ЄС, Парасолькової групи та іншими групами з метою з'ясування та можливого узгодження позицій країн - Сторін Конвенції .

 

Взяти до відома інформацію першого заступника Голови Міжвідомчої комісії, Міністра екології та природних ресурсів С.І. Курикіна про підготовку до участі української делегації у 8-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

II. Про План заходів із підготовки необхідних документов і проектів рішень щодо ратифікації Кіотського протоколу та забезпечення виконання Україною вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Керівнику Української делегації Міністру екології та природних ресурсів Курикіну С.І. забезпечити інформування про основні результати 8-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату на черговому засіданні Міжвідомчої комісії.

 

На виконання пункту 4 розділу III протоколу № 11 засідання Міжвідомчої комісії від 18.07.02, Мінекоресурсів розроблено проект Плану заходів з підготовки до участі України у Кіотському протоколі до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату з урахуванням пропозицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади, а саме Мінекономіки, Мінпаливенерго, Мінагрополітики, Мінтрансу, МЗС та Держкоменергозбереження. Від Мінпромполітики пропозиції не надходили.

 

(Курикін С.І., Дубина О.В., Ревякін О.М., Єльченко В.Ю.)

 

Мінпаливенерго, Мінагрополітики, Мінтранс та Держкоменергозбереження запропоновано врегулювати в рамках національного та міжнародного законодавства механізми міжнародного співробітництва згідно з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом. Мінпаливенерго також зазначено, що ратифікація Кіотського протоколу Україною не несе ніяких загроз темпам розвитку вітчизняної енергетики і сприятиме не тільки вирішенню екологічних проблем народного господарства, а й загальному соціально-економічному розвитку держави.

 

Мінекономіки повідомило про можливість підготовки лише прогнозу макроекономічних показників основних видів економічної діяльності на середньо- та короткостроковий періоди, а підготовка прогнозу економічних механізмів впливу на регулювання обсягів викидів парникових газів можлива за умови фінансування відповідної роботи з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

 

За висновком Мінекоресурсів, більшість наданих пропозицій не відповідають пункту 3 розділу III протоколу № 11 засідання Міжвідомчої комісії від 18.07.02 р. і пов'язані із заходами, які зумовлюватимуть ратифікацію Україною Кіотського протоколу. Крім того, деякі із запропонованих заходів стосуються виключно компетенції окремих центральних органів виконавчої влади, які безпосередньо повинні приймати рішення щодо їх виконання або запровадження.

 

МЗС зазначило, що координацію питань, пов'язаних із виконанням положень Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, покладено на Мінекоресурсів і процедуру подання на ратифікацію Кіотського протоколу у випадку позитивного вирішення питання щодо доцільності його ратифікації повинно здійснювати Мінекоресурсів в установленому порядку. Представником МЗС було підтверджено позицію щодо політичної доцільності ратифікації Кіотського протоколу Україною.

 

Міжвідомча комісія вирішила:

 

Заслухавши інформацію першого заступника Голови Комісії, Міністра екології та природних ресурсів України С.І. Курикіна щодо розроблення Плану заходів із підготовки необхідних документа і проектів рішень щодо ратифікації Кіотського протоколу та забезпечення виконання Україною вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та з урахуванням висловлених на засіданні пропозицій,

 

III. Різне.

 

Затвердити План заходів із підготовки необхідних документів і проектів рішень щодо ратифікації Кіотського протоколу та забезпечення виконання Україною вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (додається).

 

3 метою забезпечення вчасного та якісного вирішення поточних питань, пов'язаних з підготовкою кадастру викидів парникових газів в Україні за 1999-2000 роки та чергового національного повідомлення України з питань зміни клімату, оперативної роботи з Мінекоресурсів та Інститутом загальної енергетики НАН України, членом Міжвідомчої комісії, директором Інституту загальної енергетики НАНУ, академіком НАНУ Куликом М.М. запропоновано у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади визначити відповідальних осіб з питань надання необхідних даних та інформації

 

(Кулик М.М., Дубина О.В.)

 

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади з метою забезпечення вчасного виконання пунктів 1 і 2 Плану заходів із підготовки необхідних документів і проектів рішень щодо ратифікації Кіотського протоколу та забезпечення виконання Україною вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, визначити відповідальних осіб з питань надання необхідних даних га інформації, про що у тижневий термін поінформувати Секретаріат Комісії.

 

Міжвідомча комісія вирішила:

 

Секретар Міжвідомчої комісії О. ВЕЛИЧКО

 

Голова Міжвідомчої комісії О. ДУБИНА

 

рішенням Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
(протокол № 12 від 17 жовтня 2002 р.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

№ п/п

 

ПЛАН заходів із підготовки до участі України у Кіотському протоколі до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

 

Термін виконання

 

Назва заходу

 

1.

 

Відповідальні

 

IV кв. 2002р.

 

Підготовка кадастру викидів парникових газів в Україні за 1999-2000 роки з використанням нової загальної форми звітності.

 

2.

 

Мінекоресурсів
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Мінтранс
Мінпромполітики
Мінагрополітики
Держкомстат
Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Інститут загальної енергетики НАНУ

 

IV кв. 2002р.

 

Підготовка чергового національного повідомлення України з питань зміни клімату

 

3.

 

Мінекоресурсів
Мінпаливенерго
Мінекономіки
Мінтранс
Мінпромполітики
Мінагрополітики
Держкомстат
Держкомлісгосп
Держжитлокомунгосп
Інститут загальної енергетики НАНУ

 

I кв. 2003р.

 

Підготовка прогнозу макроекономічних показників основних видів економічної діяльності до 2020 р.

 

4.

 

Мінекономіки
Мінфін

 

I кв. 2003р.

 

Підготовка прогнозу розвитку паливно-енергетичного комплексу до 2020 р. та його вплив на динаміку обсягів викидів парникових газів.

 

5.

 

Мінпаливенерго
Держкоменергозберєження

 

I кв. 2003р.

 

Підготовка прогнозу розвитку промислового сектору економіки до 2020 р. та його вплив на динаміку обсягів викидів парникових газів.

 

6.

 

Мінпромполітики

 

аналіз пропозицій і підготовка висновків та обґрунтвань з питань економічної доцільності ратифікації Україною Кіотського протоколу;

 

Вивчення питань про доцільність та можливість ратифікації Україною Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату:

 

Мінекономіки

 

II кв. 2003р.

 

II кв. 2003р.

 

підготовка висновків та обґрунтувань з питань політичної доцільності ратифікації Україною Кіотського протоколу;

 

підготовка проектів необхідних документів на основі пропозицій і матеріалів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та досліджень Інституту загальної енергетики НАНУ.

 

МЗС

 

Мінекоресурсів
Інститут загальної енергетики НАНУ

 

III кв. 2003р.

 

Підготовка пропозицій щодо визначення установи для забезпечення супроводження проектів спільного впровадження.

 

7.

 

Мінекоресурсів

 

I кв. 2003 р.

 

Організація розробки проекту концепції Національного плану дій із виконання Україною РКЗК ООН з урахуванням рішень 8-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

8.

 

Мінекоресурсів
Мінекономіки
Мінпаливенерго
Мінпромполітики
Мінагрополітики
Мінтранс
МЗС
Держкомлісгосп
Держкоменергозбереження
Держжитлокомунгосп
Інститут загальної енергетики НАНУ

 

II кв. 2003 р.

 

 

Секретар Міжвідомчої комісії О. Величко

  

Концепция научно-методологического сопровождения реформы теплоэнергетики ЖКХ. Газосбережение и устойчивое развитие газового хозяйства Московского региона. Особенности российского энергоде. Сто лет воздержания. Иранский эксперт.

 

Главная >  Энергосбережение 

0.0181