Главная >  Потенциал энергии 

 

Ініціатива з енергоефективності. Програму ІЕУП буде здійснювати Міжнародна Ресурсна Група (МРГ), що має успішний досвід впровадження програм розвитку в понад 135 країнах, та її субпідрядник - Альянс за Збереження Енергії (АЗЕ), який використає свій 30-річний досвід в цариніенергоефективності, в тому числі - в Україні. Команда МРГ залучить до виконання програми також міжнародних експертів з енергоефективності та фінансування проектів. Програма передбачає активне залучення українських компаній, таких як ЕСКО, виробників обладнання та інших постачальників енергосервісних послуг.

 

Ініціатива з енергоефективності в українській промисловості (ІЕУП) є новою програмою, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (АМР США),Вона надасть відібраним споживачам енергії в промисловості технічну допомогу тарішення з пільгового фінансування заходів з підвищення їх енергоефективності з метоюзменшення залежності країни від імпортного природного газу. АМР США запросить західні та українські енергосервісні компанії (ЕСКО) до співпраці для зміцнення їх потенціалу щодо впровадження енергоефективних проектів. Очікується, що в поєднанніз пільговим фінансуванням з боку Експортно-імпортного банку США (ЕксімбанкСША), інших міжнародних і українських фінансових інститутів та механізмів приватного сектору ІЕУП призведе до підвищення енергоефективності щонайменше 15промислових підприємств. Найкращі практики енергоефективності будуть поширенісеред інших промислових компаній. Діяльність в рамках проекту буде координуватись з іншими донорськими програмами в Україні.

 

1.Виявлення, підготовка та впровадження енергоефективних проектів. Цейкомпонент полягатиме у наданні технічної допомоги у вигляді енергоаудитів, щовиконуватимуться українськими ЕСКО та іншими постачальникамиенергосервісних послуг; та фінансування з боку міжнародних фінансових інститутів і інших фінансових установ приватного сектору.

 

ІЕУП буде складатись з чотирьох компонентів:

 

Розвиток партнерства ЕСКО. В межах цього компонента АМР США підготуєугоди з часткової фінансової підтримки ініціатив західних ЕСКО, зацікавлених упартнерстві з українськими ЕСКО.

 

Організація за підтримки АМР США торгівельної місії із залученням до України представників західних ЕСКО та представленням їх перспективним українськимколегам.

 

Компонент 1: Виявлення, підготовка і впровадження енергоефективних проектів.

 

Розробка Національного плану дій з енергоефективності. АМР США надастьдопомогу Уряду України в розробці плану першочергових дій з енергоефективності для зменшення енергоємності української економіки.

 

Компонент 2: Торгівельна місія ЕСКО

 

Після того, як команда МРГ в співпраці з місцевими організаціями розповсюдитьінформацію про програму та відбере промислові підприємства, вона організуєпопередні енергетичні аудити, які будуть виконані українськими ЕСКО, та розглянепропозиції щодо впровадження проектів з підвищення енергоефективності,підготовлених раніше промисловими компаніями. Команда МРГ здійснить регіональнісемінари для обговорення з зацікавленими промисловими компаніями доступнихваріантів фінансування виявлених можливостей, і промислові компанії визначать, чи потрібно їм фінансування або лише технічна допомога. Команда МРГ отримає.від кожної промислової компанії угоду, що визначатиме заходи з підвищення енергоефективності, які компанія бажає здійснити, та готовність компанії частково фінансувати енергетичний аудит. Команда МРГ організує виконання українськими: ЕСКО енергетичних аудитів інвестиційного рівня, які стануть основою для впровадження проектів. Буде виконане дослідження різноманітних варіантів фінансування впровадження проектів.

 

Компонент 3: Розвиток партнерства ЕСКО

 

Команда МРГ організує торгівельну місію із залученням до України представників західних ЕСКО та представленням їх перспективним українським колегам (ЕСКО, енерготехнічним консалтинговим фірмам тощо). Торгівельну місію буде організовано спільно з торгівельним представництвом посольства США та організаціями США, що мають безпосередні стосунки з міжнародними ЕСКО. Будуть проведені консультації з міжнародними донорськими організаціями, такими як ЄБРР, Світовий банк та програма ТАСІС Європейського Союзу. ЕСКО будуть поінформовані щодо наявності та умов фінансування з боку Ексімбанку США, так само як і інших наявних джерел фінансування (зокрема, з боку ЄБРР); і вони повинні будуть прийняти ці умови або мати доступ до інших джерел фінансування для роботи в Україні. Торгівельна місія включатиме презентації, круглі столи та конференції щодо можливостей підвищення енергоефективності в українській промисловості за участю команди МРГ, її місцевих партнерів та представників українських органів влади, відповідальних за політику з питань енергоефективності.

 

АМР США заключить по лінії GDА до трьох угод з міжнародними ЕСКО, зацікавленими в партнерстві з українськими компаніями. УгодиGDА нададуть часткове фінансування, де внесок АМР США складе не більше половини від вартості відповідних заходів, що допоможе міжнародним ЕСКО відшкодувати витрати на налагодження їх діяльності в Україні. Заходи в межах угодGDА будуть визначені ЕСКО і можуть включати, наприклад, юридичне об'єднання компаній, заснування спільного підприємства, експертизу діяльності перспективних українських партнерів, навчання українських партнерів, торгівельні виставки та інший розвиток бізнесу.

 

Команда МРГ надасть технічну підтримку АМР США в налагодженні діяльності в рамках програми АМР США Альянс з Питань Глобального Розвитку (GDА), спрямованої на розвиток національної індустрії енергосервісних послуг та партнерських відносин з міжнародними ЕСКО. МеханізмGDА дозволяє гнучку участь різних партнери з поєднанням їх фінансових та інтелектуальних ресурсів і професійного досвіду в межах партнерської діяльності.

 

Команда МРГ має сприяти зусиллям Уряду України по розробці плану першочергових дій з енергоефективності, які потрібно здійснити протягом наступних 12 місяців для зменшення енергоємності української економіки.

 

Компонент 4; Розробка плану дій з енергоефективності

 

Директор програми: Алан Стрейчер, МРГ, , +( 202-289-0100

 

Контактні особи програми:

 

Координатор програми: Станіслав Потапенко, АЗЕ,,+(38 67-965-5202

 

Керівник завдання: Олександр Філіппов, АЗЕ,, +( 202-530-4345

  

Украинскую ГТС не спасти. Газ должен вскоре вытеснить бенз. Современная насосная техника в б. Закон Республики Беларусь. Приоритеты новой энергетической.

 

Главная >  Потенциал энергии 

0.01