Главная >  Потенциал энергии 

 

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ. АЕПК – атомно-енергетичний промисловий комплекс

 

АЕК – атомно-енергетичний комплекс

 

АЗ – система аварійного захисту

 

АЕС – атомна електростанція

 

АККРО – автоматизована система контролю радіаційної обстановки

 

АЗС – автозаправна станція

 

АТР – Азійсько-Тихоокенанський регіон

 

АСУТП – автоматизована система управління технологічними процесами

 

АЯР – Адміністрація ядерного регулювання

 

АТ – акціонерне товариство

 

ВАТ – відкрите акціонерне товариство

 

БВ – басейн витримки

 

ВВЕР – водно-водяний енергетичний реактор

 

ВВ – вуглеводні

 

ВІНК – вертикально-інтегрована нафтова компанія

 

ВВП – валовий внутрішній продукт

 

ВНП – валовий національний продукт

 

ВМ – вугільний метан

 

ВР – Верховна Рада

 

ВПТУ – вугільний паротурбінний енергоблок

 

ВЯП – відпрацьоване ядерне паливо

 

ВТВЗ – відпрацьована тепловиділяюча збірка

 

ГВ – газифікація вугілля

 

ГАЕС – гідроакумулююча електростанція

 

ГГ – горючий газ

 

ГВП – водопостачання гарячою водою

 

ГЕС – гідроелектростанція

 

ГЕН – графік електричних навантажень

 

ГПА – газоперекачувальний агрегат

 

ГК – генеруюча компанія

 

ГРР – геологорозвідувальні роботи

 

ГПЗ – газопереробний завод

 

ГТС – газотранспортна система

 

ГРС – газорозподільна станція

 

ДАН – держатомнагляд

 

ГТУ – газотурбінна установка

 

ДГК – державна генеруюча компанія

 

ДАТ – державне акціонерне товариство

 

ДЕХ –Договір до Європейської енергетичної хартії

 

ДДПЯЕ – державний департамент з питань ядерної енергетики

 

ДКА – Держкоматом

 

ДК – дочірня компанія

 

ДЧОРЕ – договір членів оптового ринку електричної енергії

 

ДП – державне підприємство

 

ЄАНТК – Євро-Азійський нафтотранспортний коридор

 

ЕПК – енергопостачальна компанія

 

ЄС – Європейський Союз

 

ЄБРР –Європейський Банк Реконструкції і Розвитку

 

ІТЦ – інноваційно-технологічний центр

 

ЗАЕС – Запорізька атомна електростанція

 

КДПЕУ – Комплексна державна програма енергозбереження України

 

КВВП – коефіцієнт використання встановленої потужності

 

КЕС – конденсаційна електростанція

 

КЕС – Комісія Європейського Союзу

 

КМ – Кабінет Міністрів

 

ККД – коефіцієнт корисної дії

 

КОП – коефіцієнт перетворення

 

КоАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення

 

КРПЕ – комплектний розподільчий пристрій з елегазовою ізоляцією

 

КП – Кіотський протокол

 

КС – компресорна станція

 

КС – каналізаційні стоки

 

КУ – компресорна установка

 

КТК – Каспійський трубопровідний консорціум

 

МГЕС – мала ГЕС

 

МБК – метало-бетонний контейнер

 

МНС – Міністерство надзвичайних ситуацій

 

МЕА – міжнародне енергетичне агентство

 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я

 

МНТ – морський нафтовий термінал

 

НАК – національна акціонерна компанія

 

н.е. – нафтовий еквівалент

 

НВДЕ ( НПДЕ ) – нетрадиційні та відновлювані (поновлювані) джерела енергії

 

НАЕК – Національна атомна енергогенеруюча компанія

 

НДІ – науково-дослідний інститут

 

НГК – нафтогазовий комплекс

 

НДР – науково-дослідна робота

 

НДКР – науково-дослідна конструкторська робота

 

НЕП – Національна енергетична програма

 

НЕК – Національна енергетична компанія

 

ННТР – наукові і науково-технічні роботи

 

НКРЕ – Національна комісія регулювання електроенергетики

 

НТП – норми технологічного проектування

 

НПЗ – нафтопереробний завод

 

ОРЕ – оптовий ринок електроенергії

 

НТС – нафтотранспортна система

 

ОЕТ – Основний експортний трубопровід

 

ОЕС – об’єднана енергетична система

 

ПГК-КУ – парогазова установка з котлом-утилізатором

 

ПГ – парникові гази

 

ПЕБ – паливно-енергетичний баланс

 

ПГУ – парогазова установка

 

ПКС – паритетність купівельної спроможності

 

ПЕР –паливно-енергетичні ресурси

 

ПОК – промислова опалювальна котельна

 

ПЛЕП – повітряна лінія електропередачі

 

ПСГ– підземне сховище газу

 

ППС – протипожежна сигналізація

 

ПТУ-СК – котел на “суперкритичні” параметри пари

 

ПТВ –побутові тверді відходи

 

РАВ – радіоактивні відходи

 

ПУАЕС – Південно-Українська атомна електростанція

 

РНБОУ – Рада Національної безпеки і оборони України

 

РАЕС – Рівненська атомна електростанція

 

РУ – реакторна установка

 

РРВ – рідкі радіаційні відходи

 

СВЯП – сховище відпрацьованого ядерного палива

 

СБ – система безпеки

 

ССЗ – сміттєспалювальний завод

 

СГ – суб'єкт господарювання

 

СУЗ – системи управління і захисту

 

СТФП – стоки тваринницьких ферм та птахофабрик

 

СЦТ – станція централізованого теплопостачання

 

СУЗП – стелажі ущільненого зберігання палива

 

ТЕЦ – теплоелектроцентраль

 

ТЕС – теплова електростанція

 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю

 

ТН – тепловий насос

 

УкрЕСКО – Українська енергозберігаюча сервісна компанія

 

ТРВ – тверді радіаційні відходи

 

ФДМУ – Фонд державного майна України

 

у.п. – умовне паливо

 

ЦКШ – циркулюючий киплячий шар

 

ХАЕС – Хмельницька атомна електростанція

 

ЦППРВ – центральне підприємство по переробці радіоактивних відходів

 

ЦНТ – цільова надбавка до тарифу

 

ЦТ – централізоване теплопостачання

 

ЦСВЯП – централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива

 

ЧЕС – Чорноморське економічне співтовариство

 

ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція

 

ЯПЦ – ядерний паливний цикл

 

ЯЕК – ядерно енергетичний комплекс

 

NORDEL – електроенергетична система Північної Європи

 

IEA – Міжнародне енергетичне агентство

 

Енергетична стратегія України на період до 2030 року та дальшу перспективу розроблена на виконання:

 

UCTE – електроенергетична система Західної Європи

 

Постанови Верховної Ради України від 24 травня 2001 року № 2455-ІІІ;

 

Розпорядження Президента України від 27 лютого 2001 року № 42/2001;

 

Наказу Міністра палива та енергетики України від 8 серпня 2001 року № 377.

 

Доручення Кабінету Міністрів України від 11 червня 2001 року № 7492/3;

 

Енергетична стратегія України наслідує, розвиває та поглиблює у часовому вимірі основні положення Національної енергетичної програми України до 2010 року, Комплексної державної програми енергозбереження України, інших нормативно-правових документів в питаннях ПЕК на підставі результатів довгострокового прогнозування основних показників розвитку економіки та енергетики.

 

Головними цілями та кінцевою метою Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу є докорінна перебудова національної енергетики на засадах передових технологій, підвищення її енергетичної та економічної ефективності до світового рівня, забезпечення ринкових умов та екологічних вимог її функціонування, енергетичної безпеки, сталого, надійного, безпечного й ефективного енергопостачання галузей економіки та соціальної сфери. Внаслідок цього має бути забезпечений енергетичний базис для досягнення найвищого пріоритету економічного розвитку країни – підвищення якості життя її громадян до рівня світових стандартів.

 

 

Основні положення Енергетичної стратегії України базуються на матеріалах наукових досліджень та розробок з питань аналізу сучасного стану та довгострокового розвитку енергетики інститутів Національної академії наук України, Мінпаливенерго України, Ради Національної безпеки та оборони України, Держкоменергозбереження України, Мінекономіки України, вищих учбових закладів, науково-дослідних і проектно-конструкторських підприємств та організацій, що працюють в різних сферах паливно-енергетичного комплексу країни.

  

Европе грозит дефицит газа. Неизбежный рост цен на энергоносители. Новые проекты изменят облик газовой отрасли. Путин и Ющенко решили газовые споры. Принципы оптимизации при проекти.

 

Главная >  Потенциал энергии 

0.0126