Главная >  Потенциал энергии 

 

EE. «Центр енергоефективності»

 

Сумський регіональний

 

Тел/факс . +38 0542 22 45 01 21 86 65

 

вул.Петропавлівська 58, м. Суми, Україна, 40030,

 

«Energy Efficiency Centre»

 

Sumy Region

 

Теl/Fax +38 0542 22 45 01 21 86 65

 

58 Petropavlіvska str., Sumy, Ukraine, 40030,

 

від 4.06.02 № 11/06-І

 

E-mail: infotech95@ua.fm

 

ГоловіСумського регіонального відділення

 

УСПП

 

Копія:

 

ДепутатуВерховної Ради України Є.В. Лапіну

 

Інформаційнийлист

 

Керівникампідприємств Сумської області

 

Вчислі рішень, яки були обговорені і прийнятіна конференції є Звернення Конференції доДержавного Комітету України зенергозбереження.

 

ІнформуюВас, що 28-30 травня 2002 року відбулася міжгалузеванауково-практична конференція ”Шляхиенергозбереження і модернізаціїенергетичних господарств харчовоїпромисловості” керівників промислових підприємствгалузей цукрової промисловості, спиртовоїпромисловості, хлібопекарної промисловості,керівників галузей, та керівниківнезалежних енергосервісних компаній Українипри участі Деркоменергозбереження України,Державного департаменту продовольстваУкраїни, Мінагропромполітики України, ІнститутуЕнергозбереження Державного НаціональногоУніверситету, провідних інститутів НаціональноїАкадемії наук України, Агентстваміжнародного співробітництва США.

 

щов останній час діяльністьДержкоменергозбереження України підмінилапрактичне енергозбереження суто адміністративним.Створена навкруги Державної інспекції зенергозбереження система фірм для обов’язковійпаспортизації та нормуванню не займаєтьсяпрактичним енергозбереженням. Створиласянездорова атмосфера навкруги обов’язковоїоплати тих робіт та послуг за якізбираються значні кошти, але ця діяльністьпрактично не вирішує існуючи проблеми підприємствта організацій у практичномуенергозбереженні. Марнуються кошти. Гаєтьсячас. По своєї суті фальсифікується сама ідеяенергоефективного розвитку Держави. Міжнародніурядові та неурядові організації, провідніукраїнські організації та експерти, керівникивітчизняних підприємств вкрай здивовані,таким обігом подій. Все це суттєво впливаєна економічний розвиток Держави та на її місцеу світовому співтоваристві;

 

Буловідмічено:

 

взв’язку з цим існує необхідність обмежитидіяльність Держаної інспекції зенергозбереження у зазначених питаннях тількиоб’єктами, організаціями та установами,які фінансуються з державних коштів;

 

існуєнеобхідність приведення підзаконнихдокументів Держкоменергозбереження Україниу відповідність с існуючим ЗаконодавствомУкраїни з метою невтручання Держави угосподарську діяльність підприємств. у відповідностідо законів про власність, про підприємства та підприємницьку діяльність;

 

існуєнауково та практично обґрунтована необхідністьвідмінити адміністративне нормування, якене спонукає підприємства та організації доенергоефективного розвитку, в першу чергувідмінити нормування длянедержавних підприємств;а для бюджетних підприємств та організаційввести тимчасовий термін дії нормування, зпоступовим переходом на підприємствах усіхформ власності на виключне використання світовогодосвіду - цільового енергомоніторингу,високу ефективність якого довели українськіенергосервісні компанії.

 

існуєнауково та практично обґрунтована необхідністьвідмінити обов’язковість паспортизації іспростити існуючи форми;

 

Головаправління

 

Детальний текст прийнятих документів будерозповсюджено додатково.

 

“Центруенергоефективності” С.В.Федоренко

 

Сумськогорегіонального

  

Дания. Дефицит бьется сбережением. Европе грозит дефицит газа. Неизбежный рост цен на энергоносители. Новые проекты изменят облик газовой отрасли.

 

Главная >  Потенциал энергии 

0.0198