Главная >  Потенциал энергии 

 

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА. Національна академія наук України

 

Міністерство палива та енергетики України

 

ТА ДАЛЬШУ ПЕРСПЕКТИВУ

 

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

 

постанови Верховної Ради України від 24 травня 2001 року № 2455-ІІІ

 

На виконання розпорядження Президента України від 27 лютого 2001 року № 42/2001,

 

ЗМІСТ

 

та доручення Кабінету Міністрів України від 11 червня 2001 року № 7492/3

 

2

 

1

 

3.1

 

3

 

3.2

 

Розвиток економіки України та динаміка макроекономічних показників у 1991-2002 рр.

 

3.3

 

Стратегія розвитку економіки та динаміка макроекономічних показників до 2030 р.

 

4

 

Прогнозування розвитку промислового виробництва на період до 2030 р

 

Особливості та стан споживання паливно-енергетичних ресурсів за 1995-2000 рр

 

4.1

 

Прогноз споживання паливно-енергетичних ресурсів

 

4.2

 

5.1

 

5

 

5.2

 

Стратегічні цілі, головні проблеми та напрями державної політики в розвитку електроенергетичного комплексу

 

5.3

 

Зовнішні умови та завдання розвитку електроенергетики

 

5.4

 

Комплекс заходів з розвитку структури генеруючих потужностей

 

5.5

 

Заходи з модернізації та розвитку теплової енергетики

 

5.6

 

Основні заходи з модернізації гідроенергетики

 

5.7

 

Заходи з розвитку електричних мереж

 

5.8

 

Фінансове та ресурсне забезпечення стратегії розвитку електроенергетичної галузі

 

5.9

 

Удосконалення механізмів державного регулювання, розвиток ринкових відносин та форм власності в електроенергетичному комплексі

 

6

 

Першочергові та пріоритетні завдання розвитку електроенергетичного комплексу

 

Характеристика стану ядерно-енергетичного комплексу України

 

6.1

 

Стратегічна ціль та напрями державної політики з розвитку ЯЕК

 

6.2

 

Експлуатація діючих АЕС

 

6.3

 

Продовження терміну експлуатації діючих АЕС

 

6.4

 

Розвиток вітчизняних елементів ядерно-паливного циклу

 

6.5

 

Поводження з відпрацьованим ядерним паливом

 

6.6

 

Поводження з радіоактивними відходами об'єктів ЯЕК

 

6.7

 

Зняття з експлуатації АЕС України

 

6.8

 

Перспективне будівництво в ядерній енергетиці

 

6.9

 

Промислове та технологічне забезпечення ЯЕК

 

6.10

 

Науково-інженерна та проектно-конструкторська підтримка

 

6.11

 

Оцінка необхідних витрат та фінансове забезпечення розвитку ЯЕК

 

6.12

 

7.1

 

7

 

7.2 Стратегія розвитку нафтогазодобувної галузі України

 

Нафтогазовий комплекс в енергетичній стратегії держави. Основні цілі стратегії розвитку НГК

 

Основні напрямки розвитку газотранспортного комплексу. цілі розвитку газотранспортної системи України

 

7.3

 

7.5 Стратегія розвитку нафтопереробної промисловості України

 

7.4 Стратегія розвитку нафтотранспортної системи України. Стан і проблеми розвитку нафтопровідної системи

 

8.1 Стратегічні цілі розвитку вугільної промисловості

 

8

 

Сучасний стан та головні проблеми розвитку вугільної галузі

 

8.2

 

Шляхи та засоби розв’язання проблем вугільної промисловості.

 

8.3

 

Основні завдання та заходи з розвитку вугільної промисловості

 

8.4

 

Техніко-економічне обґрунтування та фінансове забезпечення реалізації стратегії розвитку вугільної промисловості

 

8.5

 

Технічне переоснащення вуглевидобувних підприємств

 

8.6

 

9.1

 

9

 

9.2

 

Характеристика стану та використання виробничого потенціалу систем теплозабезпечення

 

9.3

 

Стратегічні цілі, головні проблеми та напрями державної політики в розвитку систем теплозабезпечення

 

9.4

 

Основні завдання розвитку систем теплозабезпечення

 

9.5

 

Комплекс заходів із формування перспективної структури виробництва теплової енергії………………………………………

 

10

 

Ціноутворення та фінансове забезпечення розвитку систем теплопостачання

 

Використання енергії вітру

 

10.1

 

Енергетичне використання відходів біомаси

 

10.2

 

Впровадження технологій виробництва паливного етанолу та біодизельного пального

 

10.3

 

Використання сонячної енергії

 

10.4

 

Використання геотермальної енергії

 

10.5

 

Позабалансові джерела енергоресурсів

 

10.6

 

Використання теплоти довкілля

 

10.7

 

Обсяги, джерела та механізми фінансування розвитку нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії

 

10.8

 

11.1

 

11

 

11.2

 

Проблема енергоефективності в національній економіці

 

11.3

 

Основні стратегічні напрями та заходи енергозбереження в галузях економіки до 2030 року

 

11.4

 

Оцінка економічно доцільного потенціалу енергозбереження

 

11.5

 

Показники ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на період до 2030 року

 

11.6

 

Державна політика, правове забезпечення та економічний механізм стимулювання енергозбереження

 

12

 

Система та джерела фінансування енергозбереження

 

Вихідні положення та пріоритети формування паливно-енергетичних балансів України на період до 2030 року

 

12.1

 

Прогнозні паливно-енергетичні баланси на період до 2030 р

 

12.2

 

Імпортно-експортна політика та енергетична дипломатія

 

12.3

 

13.1

 

13

 

13.2

 

Сучасний екологічний стан та основні чинники впливу енергетики україни на довкілля

 

13.3 Основні екологічні проблеми розвитку енергетики та напрями їх вирішення

 

Стратегічні цілі та напрями державної політики екологізації енергетики України

 

Забезпечення реалізації стратегічних напрямів екологізації енергетики України

 

13.4

 

14.1

 

14

 

15

 

Завдання, принципи та етапи вирішення регіональних проблем енергетики

 

15.2 Енергетичне обладнання, що підлягає модернізації та реконструкції

 

15.1 Стан енергомашинобудування та напрями його розвитку

 

Нове обладнання для ТЕС і ТЕЦ

 

15.3

 

Нове обладнання для теплозабезпечення міст України

 

15.4

 

Подальший розвиток обладнання атомної енергетики

 

15.5

 

Обладнання для ГЕС і ГАЕС

 

15.6

 

15.8

 

15.7 Електричне обладнання для енергетики

 

15.9

 

Перспективне обладнання для енергетики

 

15.10

 

Розвиток підприємств енергомашинобудування

 

15.11

 

Машинобудування для вугільної промисловості

 

16

 

Машинобудування для нафтогазового комплексу

 

Головні цілі та напрями забезпечення енергетичної безпеки

 

16.1

 

Енергетична політика та заходи щодо підвищення рівня енергетичної безпеки

 

16.2

 

Входження в енергетичні ринки Європи та світу

 

16.3

 

17.1

 

17

 

17.2

 

Аналіз нормативно–правового забезпечення, що регулює відносини у сфері ПЕК

 

18

 

Перспективна система спеціального законодавчого забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу

 

Науково-технічне забезпечення розвитку енергетики

 

18.1

 

Механізми реалізації Енергетичної стратегії України

 

18.2

 

Додаток 2 Склад робочих груп з опрацювання складових Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу

 

Додаток 1 Склад Комісії з розроблення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року та дальшу перспективу

  

Затухающая отрасль. Рекомендации АЭСКО и конференции. Энергосбережение - наш бизнес, или что такое ЭСКО. Новая страница 1. 2.

 

Главная >  Потенциал энергии 

0.0185